Как да избера между банка и фирма за бързи кредити?

Фирмите за бързи кредити „разчупиха” консервативния пазар на кредитните продукти, който беше монополизиран от банковите институции. Удобството, бързината и лесното отпускане на кредити от небанковите организации освен, че увеличи сериозно кръгът на хората, които могат да се възползват от заем, също и промени този сектор, включително и банките. Така понастоящем и някои банки започнаха да предлагат т.нар. бързи кредити, макар и да е доста различно това понятие в сравнение с продуктите, предоставяни от фирмите. Затова е важно кредитоискателите да са запознати със спецификите в двата случая.

На първо място е важно вашето кредитно досие. Ако вие сте изряден платец по минали и настоящи кредитни задължения и нямате просрочия и закъснения, то имате възможността да избирате между банка и фирма за бързи кредити. Ако обаче сте сред лицата с лоша кредитна история в Централния кредитен регистър, то шансовете ви са само за кредитиране от небанковия сектор. При това имайте предвид и, че небанковите кредитни организации също взимат решения за кредитиране на база на кредитното ви досие, така че това обстоятелство значително намалява вашия потенциал на кредитоискател.

Друго предварително условие за взимане на решение относно вашата кредитна институция е доказването на доход. Това е проблем за много хора, които дори и да искат да получат заем от банка, нямат особени шансове, тъй като не могат да покажат необходимия финансов капацитет. В такава ситуация повечето банки биха отказали кредитиране. Особено, ако става дума за по-голяма сума, ако решите да вземете заем от банка, ще трябва да демонстрирате по някакъв начин своето финансово положение. Предимството в това отношение е на фирмите за бързи кредити, които не изискват такива документи за доказване, а в масовия случай предоставят кредити само срещу лична карта. Разбира се, това зависи и от стойността на кредита. Тук отново за по-голяма стойност на заема ще е трудно или почти невъзможно да го получите от фирма за бързи кредити, защото те предимно финансират с по-малки суми, най-често до 1000 лв. За доста по-големи размери ще трябва да се предостави и гаранция или обезпечение, но като цяло това не са финансовите услуги на типичните небанкови институции, които са с легален и светъл бизнес. В този смисъл има голяма вероятност да ви измамят.

В общия случай кредитите на фирмите за бързи кредити са по-скъпи от банковите такива на същата стойност. Затова, ако имате капацитета за банков кредит, най-вероятно той ще е с по-малко оскъпяване. Това е априори, но трябва да се вземат предвид и допълнителните разходи като снабдяването с необходимите документи за пред банката, изчакването за одобрение и отпускане на заема. Тези неудобства на банковите продукти не съществуват при небанковия сектор. Ако ви трябват спешно пари и не е голяма сумата, то ще трябва да се насочите към кредитните фирми. Би могло и да спечелите от този избор, ако върнете заема максимално бързо и изберете такъв с нулева лихва за фиксиран гратисен период. Обикновено тези кредитни продукти са обозначени като кредити до заплата, не са по-големи от 600 лв. и срокът за погасяване без лихва варира от няколко дни до 2 седмици.

 

Бързите потребителските кредити – защо стават все по-популярни?

 

Бързите кредити онлайн трайно са се настанили на родния финансов пазар поради няколко основни причини:

*бърза процедура по отпускане на кредита;

*възможност всички етапи (от подаване на кандидатурата до одобрението) да бъдат извършени online;

*не се изискват документи, поръчители и обезпечения;

*кредита може да бъде получен още същия ден, в който кредитоискателя го е заявил.

До преди няколко години най-голям процент от усвоените кредити са били за малки суми до 400-500 лв. или т.нар. „бързи заеми до заплата”.

Към момента, небанковите финансови компании отчитат повишен интерес и към бързите потребителски кредити на месечни вноски, които дават възможност на лица или фирми да се възползват от предоставяния им по-голям размер на кредита, който да погасяват на равни месечни вноски за по-голям период от време.

По какво се различават двата вида кредити?

В своята същност, и кредита до заплата и кредита на месечни вноски следват една и съща процедура, като единствената разлика между тях е в размера на отпусканата сума. Докато при заем до заплата сумата, която може да бъде отпусната е от 100 макс до 750 лв., то при кредитите на месечни вноски тя може да стигне до 5 000 лв. и нагоре.

Кандидатстването става по същия начин, политиката на кредитните компании е гъвкава и одобрението за кредит на месечни вноски е също толкова бързо, колкото и при бърз заем до заплата.

Кой може да се възползва от заем на вноски?

Всеки, който има нужда от по-голям кредит, може да се възползва от кредит на месечни вноски. Най-често от този вид заем се възползват хора, които се нуждаят от повече свободни средства в кеш, с които да покрият по-голяма покупка, ремонт или непредвиден разход или фирми, които имат нужда от оборотни средства, средства за покупка на стоки, оборудване и други.

Кредитите, които отпускат небанковите кредитни компании спестяват много време, тъй като за разлика от банките следват облекчена процедура.

Какво е добре да се вземе под внимание при кандидатстване за кредит на вноски?

*каква сума може да се изтегли така, че да може да се погасява без проблем;

*на колко вноски може да се раздели погасяването;

*колко ще се оскъпи изтегления кредит, ако се връща на месечни вноски;

*има ли допълнителни такси и ако има какви са;

*около коя дата да се организира падежа, така че да е удобно за нас.